X
تبلیغات
زولا
تا به حال به این فکر کرده اید
رادار تفاوت یک هواپیمای در حال حرکترا با یک دسته پرنده ی در حال کوچ چگونه متوجه می شود
یکی از ساده ترین شگرد ها استفاده ازپدیده دوپلر است بدین ترتیب که یک موج با فرکانس خاص را می فرستند سپس فرکانس موج بازگشتی را پس دریافت اندازه می گیرند ،پدیده دوپلر وابسته به سرعت نسبی بین رادار و ان شی است بدین ترتیب به راحتی ازروی تغییر فرکانس ، سرعت جسم براورد می شود . و اینگونه بین اجسام تمایز قائلمیشود

رادارها چگونه متوجه می شوند سیگنالیکه دریافت کرده اند مربوط به خودشان است و خود ان را فرستاده اند؟
نظر شما چیست؟