X
تبلیغات
زولا

سلام من چیز زیادی از مخابرات نمی دونم ولی یه چیزایی در مورد تبدیل ها می دونم!

قسمت پایه ای کاربرد تبدیل ها در مخابرات تو درس تجزیه و تحلیل سیستم ها و سیگنال ها تو رشته مخابرات آموزش داده می شه
ما با تبدیل گرفتن از رابطه سیگنال در حوزه زمان ، سیگنال رو به حوزه فرکانس می بریم (که به

ادامه مطلب.......

سلام من چیز زیادی از مخابرات نمی دونم ولی یه چیزایی در مورد تبدیل ها می دونم!

قسمت پایه ای کاربرد تبدیل ها در مخابرات تو درس تجزیه و تحلیل سیستم ها و سیگنال ها تو رشته مخابرات آموزش داده می شه
ما با تبدیل گرفتن از رابطه سیگنال در حوزه زمان ، سیگنال رو به حوزه فرکانس می بریم (که به جای t {زمان} بر حسب امگا{یا فرکانس}می شود)که البته مربوط به سیگنالها ی غیرمتناوب می شود و از سری فوریه استفاده می شود که من فعلا در مورد تبدیل فوریه صحبت می کنم.
تحلیل سیگنال تو این حوزه بسیار راحتتر از حوزه زمان خواهد بود و در کل مهندسین با این حوزه بیشتر سروکار دارند.
همان طور که حوزه زمان دارای ویژگی ها و خواص و روابطی هست ، حوزه فرکانس هم دارای خواص و روابطی هست. به عبارت دیگه خود ما یه فضا تعریف می کنیم.
بین حوزه زمان و فرکانس دوالیتی و دوگانی وجود دارد و همین ویژگی کمک های زیادی به ما می کند. به طور مثال تبدیل کانوولوشن دو سیگنال در حوزه زمان معادل ضریب ثابتی از ضرب تبدیل های دو فرکانس خواهد بود به عبارت دیگر کانوولوشن دو سیگنال در حوزه زمان معادل ضریب ثابتی از ضرب دو سیگنال در حوزه زمان است. پس دیگر لازم نیست کانوولوشن دو سیگنال که در بیشتر موارد با محاسبات پیچیده همراه است را محاسبه کنیم می توان از روش فوق استفاده کنیم و با توجه به خواص حوزه فرکانس خواص سیستم ر ا در حوزه زمان بدست آورد . در ساده ترین حالت ویژگی های سیستم را در اغلب موارد می توان از این روش بدست آورد مثل علّی(قابل ساخت بودن) ، پایدار بودن و خطی بودن و... ویا حتی در برخی موارد می توان با استفاده از تبدیل معکوس می توان رابطه در حوزه زمان را با استفاده از رابطه آن در حوزه فرکانس بدست آورد. البته این کاربرد کاربردی ابتدایی بوده و کاربرد تبدیل ها فراتر از اینها می باشد.
امیدوارم توانسته باشم منظور خودم رو رسونده باشم .
http://iran-eng.com/showthread.php?t=66205